Re:formation - teser, tro og tvivl

Film - Verden i 1500-tallet


Kort over kristne retninger

3 helvedesbilleder

Helvede i dag


Yderligere fordybelse

Eleverne arbejder videre med deres Wordle og udfolder de begreber, som de har valgt at beskrive et ’Helvede’ med.

1. Eleverne arbejder videre med begreberne fra deres wordle. I deres gruppe tager de hvert af de valgte begreber fra wordlen og uddyber det med to-tre linjers forklaring. De må gerne gå på nettet og søge efter baggrundsstof omkring deres begreber.

2. På Google skal de nu i grupperne finde billeder, som de synes illustrerer deres begreb. De kan lave opgaven i præsentationsprogrammet Prezi eller som en billedcollage.

3. I gruppen skal de inddrage tre af de valgte begreber i en lille fortælling, de skal skrive under overskriften ”Helvede”.

4. Klassen afslutter forløbet med at vise, deres præsentationer, collager og fortællinger for hinanden.