Re:formation - teser, tro og tvivl


Kolofon

Projektet er udarbejdet af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, 2017 og revideret i 2023. Læs mere om Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester på: www.folkekirkensskoletjeneste.dk og find din lokale folkekirkelige skoletjeneste, hvor du gratis tilmelder din klasse til projektet.

Projektets tegnefilm lanceres i samarbejde med DR Skole.

Projektet er støttet fra Undervisningsministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings udlodningsmidler og af Præsidiet for Reformationsjubilæet.

Grafisk tilrettelæggelse: Marie Dyekjær Eriksen

Tak til dr. theol og professor i kirkehistorie, Martin Schwarz Lausten og Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (HistorieLab) for faglig sparring og gennemlæsning af dele af projektet.

Tak til Sdr. Bjert Centralskole, Frederiksberg Friskole og Bakkeskolen for deres deltagelse i afprøvning af dele af projektet.
© 2017 Per Vers, Tiny Film, Jesper la Cour Andersen og Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester.