Re:formation - teser, tro og tvivl

Film - Fællessang


Per Vers - Gi´lyd


Din egen rap

Beat

Ny fryde sig... med håndtegnYderligere fordybelse

Elevernes egen rap og musikvideo

Eleverne skriver selv en salme over en rap-rytme og fremstiller en simpel musikvideo med deres telefoner.

1. Eleverne genlæser i grupper salmen Nu fryde sig hver kristen mand. Eleverne repeterer, hvad salmen handler om, hvad synes de er salmens væsentligste budskab. Er der noget i salmens budskab, som også kan sige mennesker i dag noget? Eleverne vælger derefter en verselinje fra hvert vers, som de synes er særlig vigtig og ender således med 7 linjer.

2. De 7 udvalgte linjer skal eleverne nu bruge til at digte et eller flere rapvers på 7 linjer. De kan vælge bare at lade sig inspirere af de valgte verselinjer fra salmen (lige som Per Vers), men de kan også vælge at lade linjerne eller ord fra verselinjerne indgå direkte i deres rap. Eleverne øver afslutningsvis deres rap. De kan bruge det beat der ligger på siden her eller lave deres eget.

3. Eleverne filmer deres rap med deres telefon, og når alle videoer er fremstillet og sendt til lærerens pc, viser grupperne deres video på smartboardet og kommenterer, det de har lavet.